Høyre satser på psykisk helse både nasjonalt og lokalt