Arkiv

Månedlig arkiv: 'mai, 2016'

Tove Hjorthol spør om hvorvidt dagens ungdom ikke heller burde kjempe mot systematisk urettferdighet i samfunnet enn å fokusere på å lære seg å takle stress.

Et opplagt svar er at det ikke er så mye systematisk urettferdighet å slåss mot i Norge om dagen. Dagens unge har nok skjønt at de har fikk flesteparten av vinnerkortene utdelt den dagen de ble født. Resten er opp til dem selv, og de kan faktisk skaffe seg resten av de kortene de trenger for å få fullt hus.

Burde ikke ungdommen protestert mot presset som blir lagt på dem om å være perfekte i stedet for å ha fokus på å gå inn i seg selv på jakt etter feil og mangler?

Eller kanskje ikke?

Kanskje dagens ungdom gjør opprør på sin måte – psykisk opprør og tar et indre oppgjør med seg selv?

Jeg tror ikke selvutvikling er det verste et ungt menneske kan ha fokus på, snarere tvert imot.